Kiropraktisk Behandling

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktik betyder ”att praktisera för hand” och är en skonsam behandlingsform för dig som lider av smärta från kroppens muskler och leder. En kiropraktor är specialiserad på att behandla besvär i rörelseapparaten och effekterna av dessa funktionsstörningar på nervsystemet. Målet med behandlingen är att finna orsaken till dina besvär, som inte nödvändigtvis är området som smärtar, och behandla orsaken istället för symtomen. Detta för att få ett mer långsiktigt resultat. Att upprätthålla en god funktion i rörelseapparaten leder oftast till smärtlindring och i bästa fall smärtfrihet.

Kiropraktik är en behandlingsform som bland annat omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär i rörelseapparaten.

Kiropraktiken ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.

Kiropraktisk Behandling

Syftet med en kiropraktisk behandling är, förutom att optimera funktionen i leder och muskulatur, att ge kroppen de bästa förutsättningarna för hälsa.

Kiropraktik Nyköping Kiropraktor

Behandling på mottagningen innefattas av:

  • Kiropraktisk justering och/eller mobilisering av leder
  • Mjukdelsbehandling av musklerna med triggerspunktbehandling och töjningar
  • Träningsråd och stretchövningar
  • Rehabilitering

Inom kiropraktiken finns många olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken är kiropraktisk justering, som är en form av manipulationsbehandling. Den innebär att kiropraktorn med ett snabbt tryck med sina händer förbättrar funktionen hos en led och därmed även hos muskulaturen intill.

Vid varje besök görs en noggrann genomgång av kroppens leder för att finna orsaken till symtomen, som inte alltid finns där smärtan känns. Behandlingen syftar sedan till att återställa funktionen så mycket som möjligt med hjälp av olika kiropraktiska justeringstekniker i kombination med specifika rehabiliteringsprogram.