För vårdgivare

Information till läkare som remitterar patienter till Svensk Kiropraktik

Använd egen remissblankett eller beställ klinikens remissblanketter genom att e-posta en beställning.

Klinikens remisser innehåller indikationer och kontraindikationer för kiropraktisk undersökning och behandling.

Samtliga remisser besvaras direkt efter genomförd första undersökning samt efter avslutad behandlingsserie.

Skriv till info@svenskkiropraktik.com eller ring 070-336 80 94 för mer information eller remissblankettbeställning.